Ενίσχυση Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών Print

Η ενίσχυση αφορά την απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, για τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Ιατροί, Οδοντίατροι, Μηχανικοί, Γεωτεχνικοί, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Λογιστές, Οικονομολόγοι / Σύμβουλοι

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 80% για νέους επαγελματίες που έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2004, ενώ για όποιους έχουν κάνει πρίν το ύψος ενίσχυσης θα είναι 50%.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www. ependyseis.gr, από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2009 χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. 

Last Updated on Wednesday, 11 August 2010 07:20