Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης του ΕΣΠΑ Print
 
Το πρόγραμμα αφορά της επιχειρήσεις που είναι σε λειτουργία των τομέων Μεταποιήσης, Τουρισμού, Εμπορίου, και Υπηρεσιών η προδημοσίευση του κανονισμού τους έγινε στις 25/05/2009. 
Ξεκίνησε η υποβολή των προτάσεων από 01/09/2009 με ημερομηνία λήξης την 18/12/2009.
κατεβάστε το ενημερωτικό >>
Last Updated on Wednesday, 11 August 2010 07:20