Επενδυτικός Νόμος Print
ΝΟΜΟΣ 3299/2004. Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση (Νέος Επενδυτικός Νόμος).


Στα Επενδυτικά Σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3299/04 μπορεί να παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

- Επιχορήγηση
- Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
- Φορολογική απαλλαγή από καταβολή φόρου εισοδήματος
- Επιδότηση του κόστους απασχόλησης από την δημιουργούμενη από το επενδυτικό σχέδιο.

 

Στο Αναπτυξιακό Νόμο μπορεί να ενταχθούν ενδεικτικά: το σύνολο των επιχειρήσεων της μεταποίησης, Φωτοβολταϊκά, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Εμπορικές για δημιουργία κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας, Υπηρεσιών σταθμοί αυτοκινήτων ή επιχειρήσεις κατασκευής λογισμικού.

Οι ενισχύσεις όσο αφορά την επιχορήγηση για την Περιφέρεια της Κρήτης είναι 25% έως και 39% ανάλογα αν το Επενδυτικό Σχέδιο είναι στην μεταποίηση, τουρισμό ή υπηρεσίες και εάν είναι μικρή, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους επιχείρηση.

Οι αιτήσεις των επενδυτικών σχεδίων για τον Αναπτυξιακό Νόμο υποβάλλονται καθ'ολη την διάρκεια του έτους.

Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το PDF αρχείο με την κωδικοποίηση του Νόμου που περιλαμβάνει και όλες τις τροποποιήσεις μέχρι τις τελευταίες του 2009.

Κατεβάστε το ενημερωτικό »
Last Updated on Wednesday, 11 August 2010 07:22