Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ" Print

Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας" του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες.

Περισσότερα .....