Πρόγραμμα ΠΕΠ Μεταποίησης-Τουρισμός- Εμπόριο-Υπηρεσίες Print

Προδημοσίευση του Προγραμματος ΠΕΠ του ΕΣΠΑ για υφιστάμενες, νέες, και υπό σύσταση επιχείρησεις.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  • Μεταποίηση 30.000€ έως 300.000€
  • Τουρισμός    30.000€ έως 300.000€
  • Εμπόριο        20.000€ έως 100.000€
  • Υπηρεσίες     20.000€ έως 100.000€

Η Δημόσια Επιχορήγηση για την Περιφέρεια Κρήτης θα είναι : για τις μεσαίες επιχειρήσεις 40%, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις 50%.

Περισσότερα .....