ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Print

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στο επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος "49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων & υπηρεσίες μετακόμισης".

Οι προτάσεις μπορεί να είναι προϋπολογισμού από 30.000,00€ έως 180.000,00€.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων 20-02-2012 με καταληκτική ημερομηνία στις 02-04-2012.

Περισσότερα ..............

 

Last Updated on Friday, 23 March 2012 08:01