ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Εκτύπωση
Επιδοτήσεις

Στόχοι του προγράμματος :

  • η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων,
  • η εξοικονόμιση ενέργειας,
  • η σωστή διαχείριση του ύδατος και των απορριμάτων

Χρηματοδοτούνται έργα προϋπολογισμού από € 15.000,00 έως 400.000,00€.

Δημόσια χρηματοδότηση 40%, για Ξενοδοχεία του Τουριστικού Τομέα.

Περισσότερα...