Πρόγραμμα - Digi-content Εκτύπωση
Επιδοτήσεις

Digi-content - Ενίσχυση Επιχειρήσεων για υλοποίηση Επενδύσεων στο τομέα του ψηφιακού Ευρυζωνικού περιεχομένου

Περίοδο υποβολής από 06-12-2010 έως 14-01-2011

Για πληροφορίες στο http://www.digitalaid.gr/