Πρόγραμμα Μεταποίηση στις νέες συνθήκες Εκτύπωση
Επιδοτήσεις

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

  • υφιστάμενες πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις της μεταποίησης & υπηρεσιών που δρούν υποστηρικτικά σ'αυτές,
  • νέες ή υπό σύσταση (start-up) μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις της μεταποιήσης & υπηρεσιών που δρούν υποστηρικτικά σ'αυτές.

Το ύψος του προϋπολογισμού κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 50.000,00 ευρώ έως 400.000,00 ευρώ. Το ποσό της Δημόσιας επιχορήγησης για την Κρήτη είναι 40%.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29-07-2010 μέχρι τις 20-12-2010 μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) & του ΥΠΟΙΑΝ - www.ypoian.gr, www.ggb.grwww.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis, & www.efepae.gr.  

Περισσότερα .....

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 30 Νοέμβριος 2010 10:04