Ψηφιακό Άλμα Εκτύπωση
Επιδοτήσεις

Η Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσων.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδοτήσεις

55000€ έως 400000€

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών

Περίοδο Υποβολής

Απο 11/6/2018 έως 2/10/2018

Ηλεκτρονική Υποβολή

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσων (ΠΣΚΕ).

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 08 Αύγουστος 2018 18:28