Απλοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας Print

Απλοποιηθηκαν οι διαδικασίες για την λήψη διαχειριστικής επάρκειας στους δημόσιους οργανισμούς και φορείς με νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.


Last Updated on Wednesday, 17 June 2009 15:32