Online Επικοινωνία

ΑΜΕΚ Ο.Ε.

Home Αναμενόμενα
Αναμενόμενα
Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Print

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»Â  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

·να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκεις

·να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»

·να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Περίοδος υποβολής

από 6/2/2019

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της

κατεβαστε το ενημερωτικό

Last Updated on Thursday, 20 December 2018 09:36
 
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση». Print

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €.

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής

από 27/2/2019 έως 9/5/2019

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)www.ependyseis.gr/mis

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων Αξιολόγησης.

κατεβάστε το ενημερτικό

Last Updated on Friday, 08 February 2019 11:25
 
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (4) ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Print

Δόθηκαν στην δημοσιότητα τέσσερεις νέες Δράσεις για διαβούλευση στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που αφορούν Προγράμματα για άνεργους νέες επιχειρήσεις και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων:    

  • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα,
  • Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές,
  • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρσιών.

 

Last Updated on Friday, 16 October 2015 09:14
 
Προδημοσίευση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Print

Προδημοσίευση δύο Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Ανέργους:

- Για τη Μικρή & Μεσαία Επιχειρηματικότητα, η Δράση: "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ".

- Για το Ανθρώπινο Δυναμικό, η Δράση: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ".

 
Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ" Print

Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας" του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες.

Περισσότερα .....

 

 
Πρόγραμμα ΠΕΠ Μεταποίησης-Τουρισμός- Εμπόριο-Υπηρεσίες Print

Προδημοσίευση του Προγραμματος ΠΕΠ του ΕΣΠΑ για υφιστάμενες, νέες, και υπό σύσταση επιχείρησεις.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

  • Μεταποίηση 30.000€ έως 300.000€
  • Τουρισμός    30.000€ έως 300.000€
  • Εμπόριο        20.000€ έως 100.000€
  • Υπηρεσίες     20.000€ έως 100.000€

Η Δημόσια Επιχορήγηση για την Περιφέρεια Κρήτης θα είναι : για τις μεσαίες επιχειρήσεις 40%, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις 50%.

Περισσότερα .....

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Print

Για Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, Κατασκευών και Υπηρεσιών, που έχουν ιδρυθεί πριν την 01-01-2010.

Περίοδο υποβολής : 10/3/2011 - 24/5/2011

 

Περισσότερες Πληροφορίες .....

Last Updated on Thursday, 17 February 2011 17:23
 
Προδημοσίευση Προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός" Print

Το πρόγραμμα "Πράσινος Τουρισμός" αφορά στην υλοποίηση επένδύσεων στο τομέα του Τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχεία ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια.Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά απο 01/07/2010 και μέχρι τις 10/09/2010 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.

Περισσότερα ...

 

Last Updated on Friday, 18 June 2010 05:27
 
Πρόγραμμα «Ελληνική Μεταποίηση 2010» Print

Είναι ένα πρόγραμμα με τέσσερις δράσεις του ΕΣΠΑ για στήριξη και ενίσχυση της μεταποίησης όσο αφορά την Πράσινη Ανάπτυξη.

 

Περισσότερα....

 

Last Updated on Wednesday, 21 April 2010 10:21
 
ΜΕΤΡΟ 123 "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" Print

Το Μέτρο 123 αφορά Ενισχύσεις Μεταποιήσης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων στα πλαίσια του Προγράμματος "Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

'Εχει ξεκινήσει η υποβολή φακέλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

Περισσότερα...

 

Last Updated on Wednesday, 11 August 2010 07:19
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2