Online Επικοινωνία

ΑΜΕΚ Ο.Ε.

Home Ενεργά
Ενεργά
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εκτύπωση
Επιδοτήσεις

 Μπορούν να συμμετέχουν
Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την
υποβολή της αίτησης.
Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της
Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση
μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
 Επιδοτούνται για
Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου
συναφούς με την ειδικότητά τους .
 Επιδοτούνται με
έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών
Σημεία ιδιαίτερης προσοχής
I. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα),
www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον
ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα
δικαιολογητικά.
II. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις
15/04/2016.
III. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 08.03.2016 ημερομηνία
έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .

 
Υποβολή προτάσεων στο νέο Επενδυτικό Νόμο 4146/2013 Εκτύπωση
Επιδοτήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο νέος Επενδυτικός Νόμος. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ένταξη στα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του Επενδυτικού Νόμου 4146/2013, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 90 Α’, 18-04-2013. 

Οι επενδύσεις που θα ενταχθούν στον Επενδυτικό Νόμο 4146/2013 θα λάβουν επιχορήγηση για την Περιφέρεια της Κρήτης από 30% για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις, 35% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις και 40% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος απευθύνεται σε μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων, ενδεικτικά:

 • Τουριστικές επιχειρήσεις
  • Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον 3*
  • Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον 2*
  • Ειδικές µορφές τουρισµού (συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, μαρίνες-καταφύγια τουριστικών σκαφών κ.α).
 • Μεταποιητικές επιχειρήσεις (βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μονάδες ανακύκλωσης κ.α.).
 • Μονάδες Logistics.
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εκτός φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών πάρκων) - στις επιχειρήσεις ΑΠΕ παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές) και όχι επιχορήγηση.
 • Θερμοκήπια
   

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος προσφέρει δυνατότητα λήψης προκαταβολής του 100% της επιχορήγησης (με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής).

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 23 Ιούλιος 2013 16:33
 
Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) Εκτύπωση
Επιδοτήσεις

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»ενεργοποιήθηκε. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στη συνεργαζόμενη τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αίτησης.

Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Σημειώνεται ότι το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ Ταμείου και τραπεζών (1:1) και δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, η επιτοκιακή επιβάρυνση περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Τα δάνεια θα παρέχονται με ευνοϊκούς όρους και θα αφορούν:

α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από ¤10.000 έως ¤300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.

β) σε δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με εύρος που θα διαμορφώνεται από ¤10.000 έως ¤800.000, με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης. Συγκεκριμένα τα δάνεια αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που:

• υπάχθηκαν στον Ν.3299/2004

• εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης 

• δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί 

Συνεργαζόμενες Τράπεζες για τη Δράση «ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»:

 • Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
 • Alpha Τράπεζα
 • Eurobank
 • Νέα Proton Τράπεζα
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 • Παγκρήτια Συνεταιριστική
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας 
 • Τράπεζα Aττικής
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 • Probank
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Εκτύπωση
Επιδοτήσεις

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στο επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος "49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων & υπηρεσίες μετακόμισης".

Οι προτάσεις μπορεί να είναι προϋπολογισμού από 30.000,00€ έως 180.000,00€.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων 20-02-2012 με καταληκτική ημερομηνία στις 02-04-2012.

Περισσότερα ..............

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2012 08:01
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ digi-mobile Εκτύπωση
Επιδοτήσεις

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές - ταμπλέτες (tablet-pc).

Εναρξη υποβολής προτάσεων για Περιφέρεια Κρήτης Πέμπτη 2/02/2012

Περισσότερα .........

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 05 Ιανουάριος 2012 10:07
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 Εκτύπωση
Επιδοτήσεις

Επιχειρησιακά Σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 10.000€ έως 20.000€.

Υποβολή προτάσεων από 15/11/2011 έως 15/01/2012

Παράταση Υποβολή Προτάσεων μέχρι 17/2/2012 ΝΕΟ

Περισσότερα ........

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2012 16:22
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εκτύπωση
Επιδοτήσεις

Το πρόγραμμα είναι του Υπ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του "Αλέξανδρος Μπαλτατζής". Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις όλων των μορφών στους τομείς: ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΜΕΛΙ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙΝΟΣ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΑΝΘΗ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται απο € 100.000 - € 10.000.000. Η επιδότηση για την Κρήτη για τις Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις είναι 50% και για τις Μεγάλες επιχειρήσεις 25%. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 23/01/2012.

Περισσότερα ......

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Δεκέμβριος 2011 16:38
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Εκτύπωση
Επιδοτήσεις

Το Πρόγραμμα "Εναλλακτικού Τουρισμού" έχει στόχο την στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που ασχολούνται με: Αθλητικό Τουρισμό Αναψυχής, Θαλάσσιο Τουρισμό, Τουρισμό υπαίθρου, Γαστρονομικό Τουρισμό, Τουρισμό υγείας και ευεξίας. Η υποβολή προτάσεων είναι μέχρι 15/11/2011.

Περισσότερα ..........

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΣΠΑ 2007-2013 Εκτύπωση
Επιδοτήσεις

Ενισχύονται έργα από :

 • €30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για Επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα,
 • €20.000,00 έως €200.000,00 εωρώ για επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.

Αναλυτικές Πληροφορίες στον Οδηγό Προγράμματος.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50%

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων από 15-07-2011 μέχρι 30-09-2011 μέσω του διακτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr

Περισσότερα ........

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL